Guangzhou Jiezhong Smart Card Co.,Ltd.

Multi-pin Scratch card